Confidentialitatea datelor

Datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării acestui website sau ale aplicațiilor noastre, pot fi utilizate de Danicode Solutions și sunt prelucrate în scopul promovării și îmbunătățirii serviciilor sale.

Prin acordul dumneavoastră exprimat prin accesarea și utilizarea danicode.com, eGestiune.com sau a aplicațiilor noastre, datele dumneavoastră cu caracter personal și orice alte informații furnizate de dumneavoastră pot fi prelucrate și utilizate de Danicode Solutions în orice activități și scopuri legate de marketing, de telecomunicații cât și în scopul realizării unui interes legitim al Danicode Solutions, pentru constituire de baze de date și utilizarea acestora oricare ar fi ele.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră constau din: informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Asemenea informații cu caracter personal sunt numele, adresa, codul numeric personal, numărul de telefon, email, sex, vârsta sau orice informație privind folosirea produselor și serviciilor Danicode Solutions, cât și orice informație furnizată de dumneavoastră care este prelucrată și introdusă în baza noastră de date.

Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a website-ului și a datelor cu caracter personal de către Danicode Solutions, nu mai utilizați acest website sau aplicațiile noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Danicode Solutions vă aduce la cunoştinţă că beneficiați de drepturile prevăzute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, pe care le puteți exercita printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, pe adresa str. Colină Magurii, Bl. B4, loc. Măgura, jud. Bacău.

Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea site-ului portal.egestiune.com cât și la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți apela Serviciul Clienți al Danicode Solutions la email contact@danicode.com

De asemenea, prin accesarea și utilizarea site-urilor danicode.com, eGestiune.com sau a aplicațiilor Danicode Solutions vă exprimați consimțământul în sensul primirii de apeluri, mesaje text (SMS) sau e-mail-uri pentru promovarea serviciilor oferite de și/sau prin intermediul Danicode Solutions.

Pentru folosirea eGestiune Demo, Danicode Solutions își rezervă dreptul de a prelucra emailul completat în aplicație pentru a trimite noutăți, actualizări sau oferte.